International Communication | Musashino Gakuin University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

International Communication | Musashino Gakuin University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > International Communication

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับMusashino Gakuin University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นInternational Communication เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ไซตามะ  / เอกชน

武蔵野学院大学 | Musashino Gakuin University

  • International Communication

International Communication

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 350-1328
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 3-26-1 Hirosedai, Sayama-shi, Saitama
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม International Center
หมายเลขโทรศัพท์ 04(2954)6131
หมายเลขแฟกซ์ 04(2954)6134
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก International Communication
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ต้องสอบ N1 (ระดับ1))
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 15คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 15คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 10,000
ค่าแรกเข้า เยน 180,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 630,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 204,830
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,014,830
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Master's Program Exam for International students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 29, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 10, 2019
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 24, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 02, 2019
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 21, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Master's Program Exam for International students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ตุลาคม 24, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 05, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 19, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 11, 2020
วันประกาศผลสอบ มกราคม 16, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Master's Program Exam for International students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กุมภาพันธ์ 21, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 06, 2020
วันปิดรับสมัคร เมษายน 16, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก เมษายน 25, 2020
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 16, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 24, 2019

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา