Engineering | Mie University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Engineering | Mie University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Engineering

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับMie University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of Humanities and Social Sciences หรือMedicineหรือEngineeringหรือGraduate school of BioresourcesหรือRegional Innovation Studies เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย มิเอะ  / รัฐบาล

三重大学 | Mie University

Engineering

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 514-8507
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1577 Kurimamachiya-cho, Tsu-shi, Mie
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Educational Affairs Office, Graduate school of Engineering
หมายเลขโทรศัพท์ 059-231-9469
หมายเลขแฟกซ์ 059-231-9471
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Mechanical Engineering, Electrical and Electronic Engineering, Chemistry for Materials, Architecture, Information Engineering, Physics Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(ส่งทางไปรษณีย์ได้)
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
อื่นๆ(At the application, please submit a document to prove Japanese proficiency.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 14คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 11คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 3คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 535,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 847,800
หมายเหตุ Depending on the infection status of the COVID-19, contents of the application guidelines may be changed.
Be sure to check the application guidelines regarding the test date.
If you are planning to apply to the Department of Electrical and Electronic Engineering as a special selection for international students and live abroad and are predicted to be unable to enter Japan due to the COVID-19 on the day of the examination, we will consider correspondence. Please be sure to inquire before applying.
Amounts of admission fee and tuition are subject to change.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 30, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 22, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 30, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 25, 2020 ~ สิงหาคม 26, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 11, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 30, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 22, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 30, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 25, 2020 ~ สิงหาคม 26, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 11, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์, หลักสูตรเฉพาะ, สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Materials Science, Systems Engineering
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำ)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2020 10คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 6คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 520,800
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 832,800
หมายเหตุ Depending on the infection status of the COVID-19, contents of the application guidelines may be changed.
Be sure to check the application guidelines regarding the test date.
Amounts of admission fee and tuition are subject to change.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 30, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 22, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 30, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 25, 2020 ~ สิงหาคม 27, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 11, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร Special Selection for International Students
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มิถุนายน 30, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 22, 2020
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 30, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก สิงหาคม 25, 2020 ~ สิงหาคม 27, 2020
วันประกาศผลสอบ กันยายน 11, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์, สอบปากเปล่า

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 06, 2020

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา