Graduate School of International Management | International University of Japan(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of International Management | International University of Jap...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of International Management

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยInternational University of Japan JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับInternational University of Japanต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นGraduate School of International RelationsหรือGraduate School of International ManagementของInternational University of Japanเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย นิอิกาตะ  / เอกชน

国際大学 | International University of Japan

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Graduate School of International Management

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำสาขาวิจัย ดาวน์โหลดใบสมัคร

The 2019 Hult Prize On Campus Round was held at IUJ.

The Hult Prize is a competition which started in 2009 and encourages students to come up with ideas that tackle pressing social issues. This year’s event centers around the global issue of youth unemployment, and ten teams presented their ideas on how to create jobs for 10,000 young people over the next ten years.

From the initial ten teams that took part in the event, the judges chose six groups who progressed to the final round. The finalists presented various ideas to provide jobs for youth in the next decade, including farming innovations, employment apps to connect job seekers with job offerers, and sustainability projects to turn plastic waste into biofuel. Teams had to demonstrate how their plan to create jobs would be practically applied, and provided information about financial projections, distribution channels, key partners in their business strategies and plans for future expansion.

After some difficult deliberations, the judges had to choose only one winner from the six finalists. The winning team was i-UCARE, comprising of Mohannad Yakoub from Syria, Omer Elbasha from Sudan, and Chika Isakeeva from the Kyrgyz Republic. Their proposition sought to connect skilled refugees with employment opportunities, particularly for tasks like digital microwork. The team will now progress to the next round of the competition, with regional finals taking place in March of 2019. If the team succeeds at the regional level, they will then head to the global final hosted by the United Nations in New York later in the year.

For more about the Hult Prize on Campus, visit www.iuj.ac.jp/20181201-2/


Contact:
Public Relations
Office of Admissions and Career Support
025-779-1539
contact@iuj.ac.jp

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 949-7277
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 777, Kokusai-cho, Minami Uonuma-shi, Niigata
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office, GSIM
หมายเลขโทรศัพท์ 025-779-1500
หมายเลขแฟกซ์ 025-779-1188
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก International Management
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2018 147คน
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
 Application Fee
Non re-fundable application fee (students residing in Japan) 30,000 yen
Non re-fundable application fee (students residing overseas) 5,000 yen

Admissions fee for all programs 300,000 yen

Tuition fees MBA (2 years) 2,200,000 yen/year
One-Year Intensive MBA 3,400,000 yen/year
Japanese Development Program (2 years) 2,200,000 yen/year

 Living Expenses
Single dorm room* 39,000 yen/month
Utilities (electricity / water) 5,000 yen/month (estimate)
Food 30,000 yen/month (estimate)
Course materials – Graduate School of International Management
70,000 yen/2-year program (estimate)
* Room fees include basic telephone fees and on-campus LAN internet fees.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร First round entrance examination for applicants living in Japan
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 15, 2018
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 29, 2018
วันประกาศผลสอบ ธันวาคม 17, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Second round entrance examination for applicants living in Japan
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 20, 2019
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 27, 2019
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 14, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Third round entrance examination for applicants living in Japan
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 7, 2019
วันสอบคัดเลือก พฤษภาคม 16, 2019
วันประกาศผลสอบ พฤษภาคม 30, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Fourth round entrance examination for applicants living in Japan
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 5, 2019
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 12, 2019
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 24, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), สัมภาษณ์, ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร First round entrance examination for applicants living overseas
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 14, 2019
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 19, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Second round entrance examination for applicants living overseas
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 20, 2019
วันประกาศผลสอบ เมษายน 19, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ), ต้องสอบถามรายละเอียดเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันตามวิชาเอกที่เรียน
หลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาโทประเภทไม่ได้รับหน่วยกิต・ประเภทได้รับหน่วยกิต
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
หมายเหตุ  Non-degree students
Admissions fee: 120,000 yen
Tuition fees:85,000 yen / one credit course
170,000 yen / two credit course

 Special Students (Exchange Students)
Students going to and coming from partner schools on exchange are exempt from paying admissions fees and tuition fees.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Fall Term
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 10, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา มกราคม, 2019
ประเภทของการสมัคร Winter Term
วันปิดรับสมัคร กันยายน 10, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2019
ประเภทของการสมัคร Spring Term
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 10, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร

วันที่อัพเดตล่าสุด: ธันวาคม 10, 2018

โฮมเพจ

บัณฑิตวิทยาลัย http://www.iuj.ac.jp

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา