Graduate school of Computer Science and Engineering | The University of Aizu(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate school of Computer Science and Engineering | The University of Aizu(...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate school of Computer Science and Engineering

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับThe University of Aizu,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of Computer Science and Engineering เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ฟุกุชิมา  / ท้องถิ่น

会津大学 | The University of Aizu

  • Graduate school of Computer S...

Graduate school of Computer Science and Engineering

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 965-8580
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม Ikkimachitsuruga, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Office, Academic Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 0242-37-2723
หมายเลขแฟกซ์ 0242-37-2526
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Computer and Information Systems, Information Technologies and Project Management
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 15 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 520,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 5,010
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 807,810
หมายเหตุ There is not a special selection for international students. However, international students can apply for General Selection and Selection for Oversea Residents.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 1st Examination for Spring Admission (General Selection)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 7, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 3, 2019
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 10, 2019
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 13, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 19, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 2nd Examination for Spring Admission (General Selection)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 8, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 9, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 16, 2019
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร 1st Examination for Autumn Admission (General Selection)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 8, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 9, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 16, 2019
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร 2nd Examination for Autumn Admission (General Selection)
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Spring Admission (Selection for Oversea Residents)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กันยายน 6, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 20, 2019
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 18, 2019
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 15, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร Autumn Admission (Selection for Oversea Residents)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มีนาคม 31, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 10, 2020
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 8, 2020
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 12, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Computer and Information Systems
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,หรือจบหลักสูตร16ปีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศแล้วประกอบอาชีพด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยในต่างประเทศตั้งแต่2ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(มหาวิทยาลัยไม่ได้แนะนำแต่ส่งข้อมูลให้)
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 282,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 520,800
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 7,280
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 810,080
หมายเหตุ There is not a special selection for international students. However, international students can apply for each Selection.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 1st Examination for Spring Admission
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 7, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 3, 2019
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 10, 2019
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 13, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 19, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร 2nd Examination for Spring Admission
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 8, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 9, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 16, 2019
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร 1st Examination for Autumn Admission
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 8, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 9, 2019
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 16, 2019
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 7, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา ตุลาคม, 2020
ประเภทของการสมัคร 2nd Examination for Autumn Admission
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ยังไม่มีกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 27, 2019

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา