The University of Aizu(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

The University of Aizu(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้อง...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > The University of Aizu

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับThe University of Aizu,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate school of Computer Science and Engineering เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย ฟุกุชิมา  / ท้องถิ่น

会津大学 | The University of Aizu

The University of Aizu หัวข้อวิจัย รายการ

  • หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
   ค่าสอบ ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี
   เยน 30,000 เยน 282,000 เยน 520,800
   วิชาเอก
   • Computer and Information Systems, Information Technologies and Project Management
  • หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
   ค่าสอบ ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี
   เยน 30,000 เยน 282,000 เยน 520,800
   วิชาเอก
   • Computer and Information Systems

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา