Quản lý rủi ro dành cho người nước ngoài | Website về thông tin du học JPSS

Quản lý rủi ro dành cho người nước ngoài | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

> > > Quản lý rủi ro dành cho người nước ngoài

Quản lý rủi ro dành cho người nước ngoài

Về Động đất

 • Xảy ra động đất với quy mô lớn ở Niigata !
 • Động đất ! Lúc đó thật sự hoảng loạn !
 • Làm quen với động đất
 • Cho tới khi những rung lắc tạm thời lắng xuống
 • Khi những rung lắc đã lắng xuống
 • Để bảo vệ bản thân mình
 • Để lánh nạn
 • Điện thoại di động thì sao ?
 • Điện thoại công cộng thì sao?
 • Địa điểm lánh nạn, Khu tị nạn nằm ở đâu ?
 • Hãy thử đến đó
 • Khi lánh nạn
 • Tình nguyện viên phiên dịch
 • Chính bạn cũng có thể làm tình nguyện viên phiên dịch

PageTop

Về Hỏa hoạn

 • Các loại thiết bị sưởi
 • Tính nguy hiểm của thiết bị sưởi
 • Để không gây ra hỏa hoạn
 • Nếu hỏa hoạn xảy ra

PageTop

Sự cố, tai nạn

 • Các loại tội phạm phổ biến
 • Tội phạm internet
 • Không phải đơn giản nói "tôi không biết" là xong.
 • Để không trở thành "Tội phạm"
 • Quy tắc giao thông khi đi xe đạp
 • Nếu gây ra tai nạn
 • Các mục khác như Đăng ký phòng chống tội phạm …
 • Lái ô tô ở Nhật
 • Bảo hiểm ô tô
 • Nếu gây ra tai nạn

PageTop

Về Chăm sóc Y tế

 • Để không bị cảm
 • Dịch cúm
 • Phòng chống dịch cúm
 • Bị cảm hay là bị cúm!?
 • Nên đến bệnh viện nào ?
 • Nếu cần nhập viện thì phải làm gì ?
 • Gọi xe cấp cứu
 • Khám bệnh vào ban đêm, ngày nghỉ
 • Về bảo hiểm sức khỏe quốc dân

PageTop

Hướng dẫn tìm học bổng