Nagoya University Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(1) Thông điệp của anh chị đi trước | Website về thông tin du học JPSS

Nagoya University Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học N...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông điệp của anh chị đi trước

Nagoya University Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.(1)

Tên trường Họ tên
Nagoya University Ms. Izma Rindamelia Effendi
Câu hỏi1
Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?
チョウ ハンナ
Gao, Jing
Xem tiếp
Câu hỏi2
Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?
Darren Biggs
Ms. Alaska Bruneau
チョウ ハンナ
Xem tiếp
Câu hỏi3
Lời nhắn nhủ dành cho các bạn đang lưỡng lự có nên du học Nhật Bản hay không.
Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA
Clementine Coutantic
Xem tiếp
Câu hỏi4
Điều tốt đẹp nhất mà Du học Nhật Bản mang lại cho bạn là gì ?
Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA
Johnson Lau
謝 慧霖
Xem tiếp
Câu hỏi5
Bạn đã chọn trường và ngành học theo mục đích như thế nào ?
Ms. Victoria Warne-Lang
ROGOZHNIKOV GLEB
Xem tiếp
Câu hỏi6
Hãy giới thiệu ngắn gọn về sự hấp dẫn của Du học Nhật Bản.
Mr. PRAPHONPHAN TRIPOOM
ジャヤワルダナ ドン ギハーン ラッセル
Xem tiếp