Tìm nơi du học từ Nagano Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Nagano Đại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

> Tìm nơi du học từ Nagano Đại học

Tìm nơi du học từ Nagano Đại học

Nagano là một tỉnh nằm trong lục địa, diện tích tương đối rộng và có nhiều đồng bằng. Khí hậu cũng mang đặc tính của khí hậu lục đia nên không nóng gay gắt, mùa hè cũng tương đối mát. Nơi đây phù hợp với những du học sinh thích khí hậu mát mẻ. Trường đại học tuy không nhiều so với Tokyo nhưng đều có môi trường không khí tốt với du học sinh. Ngoài ra phương tiện giao thông cũng thuận tiện, có thể đi Shinkansen đến các thành phố lớn như Tokyo. Mùa xuân năm 2015, đường Shinkansen sẽ được kéo dài về phía Hokuriku, nên giao thông sẽ càng trở nên thuận tiện hơn.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 7 trường Trang thứ 1

  • Đại học
  • Nagano / Tư lập

佐久大学 | Saku Univesity

Saku Univesity Danh sách các ngành học

  • Đại học
  • Nagano / Quốc lập

信州大学 | Shinshu University

Tokyo Unitersity of Science, SUWA Danh sách các ngành học

Nagano College of Nursing Danh sách các ngành học

Nagano University Danh sách các ngành học

Matsumoto Dental University Danh sách các ngành học

Matsumoto University Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Osaka University
Tokyo International University
Teikyo University
Chuo University
Kansai University
Kobe Gakuin University
Sophia University
Daito Bunka University
Hosei University
Rikkyo University
Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University
Yokohama National University
Fukui University of Technology