Tìm nơi du học từ Saitama Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Saitama Đại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

> Tìm nơi du học từ Saitama Đại học

Tìm nơi du học từ Saitama Đại học

Saitama là tỉnh vừa có nét hiện đại của khu dân cư, vừa có nét cổ xưa. Saitama có rất nhiều điểm đặc trưng và điểm nào cũng thu hút du học sinh. Và đặc biệt Saitama còn kết nghĩa với các thành phố của các nước khác. Ví dụ như với đảo Ohaio của Mỹ, hay tỉnh Sơn Tây của Trung quốc, hay đảo Queensland của Úc. Phương tiện giao thông nơi đây cũng rất tiện lợi, có thể đến Tokyo dễ dàng và nhanh chóng, nên nhiều du học sinh chọn Saitama cũng không có gì là ngạc nhiên.

 • Đại học
 • Cao học
 • Trường chuyên môn
 • Đại học ngắn hạn
 • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 25 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Trường Đại học Quốc tế Tokyo

Chương trình học bằng tiếng Anh “English Track Program”

Trường Đại học Quốc tế Tokyo (TIU) là trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, được thành lập năm 1965 gồm 5 ngành đại học và 4 khoa nghiên cứu. Trong số hơn 6,200 sinh viên đang theo học ở trườ...
[«Trường Đại học Quốc tế Tokyo» Xem tiếp]

Trường Đại học Quốc tế Tokyo Danh sách các ngành học

Surugadai University

Widen your circle of friends through international exchange

Located in Hanno City in northern Saitama Prefecture, Surugadai University is a comprehensive humanities and social sciences university. Set in rich green surroundings, Surugadai University welcome...
[«Surugadai University» Xem tiếp]

Surugadai University Danh sách các ngành học

 • Đại học
 • Tokyo, Gunma, Saitama / Tư lập

Toyo University | 東洋大学

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Toyo University

Making our Future Stronger Through the Traditions of Philosophy

The beginnings of Toyo University can be found in the Philosophy Academy, which was established in 1887 by the philosopher Enryo Inoue. In an era where only the elite of society were able to receiv...
[«Toyo University» Xem tiếp]

Toyo University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Shibaura Institute of Technology

Fostering human resources who can learn from and contribute to the world

Since its establishment in 1927, Shibaura Institute of Technology has pursued its founding mission of fostering practice-oriented engineers who can learn from and contribute to society, and worked ...
[«Shibaura Institute of Technology» Xem tiếp]

Shibaura Institute of Technology Danh sách các ngành học

 • Đại học
 • Tokyo, Saitama / Tư lập

立教大学 | Rikkyo University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Rikkyo University

Welcome to the "Academy of Freedom"

Rikkyo University started its history in 1874 as a small boarding school teaching English language and Bible studies. 140 years later, Rikkyo University has retained its tradition of education base...
[«Rikkyo University» Xem tiếp]

Rikkyo University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Daito Bunka University

Where We Value Education, Society and Young People

The Daito Bunka Association, from which Daito Bunka University was founded, was established in 1923, after being passed by the national Diet. Citizens at the time declared the school’s philosophy t...
[«Daito Bunka University» Xem tiếp]

Daito Bunka University Danh sách các ngành học

 • Đại học
 • Saitama / Tư lập

浦和大学 | Urawa University

Urawa University Danh sách các ngành học

 • Đại học
 • Saitama / Tư lập

共栄大学 | Kyoei University

Kyoei University Danh sách các ngành học

Saitama Gakuen University Danh sách các ngành học

Saitama Institute of Technology Danh sách các ngành học

 • Đại học
 • Saitama / Quốc lập

埼玉大学 | Saitama University

Saitama University Danh sách các ngành học

Shukutoku University Danh sách các ngành học

Shobi University Danh sách các ngành học

 • Đại học
 • Saitama / Tư lập

城西大学 | Josai University

Josai University Danh sách các ngành học

Kagawa Nutrition University Danh sách các ngành học

Seigakuin University Danh sách các ngành học

Bunri University of Hospitality Danh sách các ngành học

Toho College of Music Danh sách các ngành học

Dokkyo University Danh sách các ngành học

Nippon Institute of Technology Danh sách các ngành học

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Daito Bunka University
Fukui University of Technology
Teikyo University
Yokohama National University
Chuo University
Tokyo International University
Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Osaka University
Sophia University
Osaka University of Tourism
Hosei University
Meiji Gakuin University
Kansai University
Rikkyo University