ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Humanities | Hiroshima Jogakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Humanities | Hiroshima Jogakuin University | ข้อ...

facebooktwitter

> > > Humanities

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยHiroshima Jogakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นHiroshima Jogakuin University คณะHumanities ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับHiroshima Jogakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย ฮิโรชิมา  / เอกชน

広島女学院大学 | Hiroshima Jogakuin University

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 
  • Humanities

Humanities

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Faculty of Liberal Arts

"We will nurture women with an education that will help them develop a global vision".

The Liberal Arts Program is for women who want to have an international perspective, who always seek social equity, and who work actively in the community. If at least one of the followings applies to you, this program is what you are looking for.

① You are interested in and desire to learn about various social issues, including the environment, economy, conflict, or discrimination.
② You are interested in and eager to learn about various urban and regional cultures and arts.
③ You are interested in Japanese literature and culture, and are eager to learn about their unique and universal traits.
④ You have a desire to develop a wider perspective and to see various cultures through studying British and American literature.
⑤ You want to acquire the ability to better communicate with others through a comprehensive education as well as knowledge of business practices and information literacy.
⑥ You are passionate about becoming an active, sophisticated educator with an international perspective.

“Improve Yourself, Connect the World”, “Understand the World, Engage the World”.

Going out to the world!

Going out to the world!

Global Studies in English
Analyze world affairs through the lens of social science and humanities using English as a common language.
Asian & African Studies
Think about Japan and the world through an Asian point of view, and learn how to survive in a globalized society.
English Language Teaching
As a future English Language teacher, learn English as a universal language, and acquire practical instruction abilities necessary for English education.
Japanese Language Education
As a future Japanese teacher, acquire specialized knowledge, and learn practical techniques for being a Japanese teacher in a junior high school or a high school.
Japanese as Foreign Language
Analyze Japanese objectively and learn how to teach the language to non-native speakers.
British & American Culture
Be a true internationalist by leaning English and American literature and cultures.
Japanese Literature & Culture
Analyze your life and experience by interpreting the mystery of Japanese literatures and the meaning of Japanese expressions.
Peace Studies
Seek the real meaning of Peace to create co-existing society, and convey the message of Peace to the world from Hiroshima.
Environment
Understand world environmental issues to promote advocacy for the environment, and create the world of tomorrow.
Urban Cultural Studies
Understand history, culture and art of the world as well as the city or the region where they originated, and create new artistic and cultural activities in various areas where we live.
Public Policy Studies
Foster human resource skills in order to work for a local community or organization that makes better public places.
Business Design Studies
Be a person who can respond flexibly to a drastically changing business environment.
Information Science
Find out how computer technology can contribute to solve various issues in the world.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา