ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Engineering | Fukui University of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Engineering

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยFukui University of Technology JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นFukui University of Technology คณะEngineeringหรือคณะEnvironmental Information SciencesหรือคณะHealth and Sports Science ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับFukui University of Technology กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ฟุคุอิ / เอกชน

福井工業大学 | Fukui University of Technology

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Message from the President

Committed to nurturing competent engineers capable of supporting a sustainable society

Since its inauguration in 1965, Fukui University of Technology has strived to be a technological university that adapts to meet the demands of contemporary society. To mark its 50th anniversary in 2015, FUT set out on a new path as a comprehensive technological institute, with 3 faculties and 8 departments.
In addition to the Faculty of Engineering, in which students learn engineering fundamentals and cutting edge technology in the fields of mechanical and electrical engineering, architecture and civil engineering and applied nuclear technology, FUT now has two new attractive faculties for students wanting a career in a field that combines humanities with science, the Faculty of Sports and Health Sciences and the Faculty of Environmental and Information Sciences.
As a comprehensive humanities and sciences university leading society into the future, FUT nurtures talented individuals who can succeed in their chosen field, and endeavors to be a university that contributes to sustainable regional development and the creation of a bright future.
In upholding the main principle of education FUT also implements various innovative and unique programs as we strive to foster the basic skills, such as strong communication, leadership and teamwork skills, needed for students to become successful members of society. In addition, FUT also endeavors to cultivate talented individuals capable of succeeding on a global stage, graduates with the English communication skills, multicultural awareness, international perspective and morals required to keep up with the rapid globalization of the 21st century.
Fukui University of Technology will continue to change with the times as a university at one with the region and leading the way in education and research.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Fukui University of Technology รายชื่อคณะวิชา

Engineering

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

SPEC (Special Program for English Communication)

An English education program with an emphasis on communication skills
We develop engineers who can be successful in the international scene by nurturing their English proficiency and improving their overall communication skills.

Career Education

We work hard to offer personalized career and job hunting support to each student, with specialist staff acting as career counselors and advisors in each department, staff with experience working at corporate firms and who liaise with faculty in charge of careers and job hunting to give students the best opportunities possible.

Project Education

Students play an active role, and through this hands on involvement are able to nurture a wealth of new knowledge and experiences.

Automobile Maintenance Practical Training

Automobile Maintenance Practical Training

Classes in the Department of Architecture and Civil Engineering

Classes in the Department of Architecture and Civil Engineering

Classes in the Department of Applied Nuclear Technology

Classes in the Department of Applied Nuclear Technology

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
จีน34
เวียดนาม29
มาเลเซีย6
ไทย4
มองโกเลีย4
อินโดนีเซีย2
เมียนมาร์2
Department of Electrical and Electronics Engineering

IProducing practical-minded, talented engineers who can utilize their knowledge in electrical, electronic and computer engineering to play an active role in all realms of society.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-1r.html

Department of Mechanical Engineering

Students will acquire ‘monozukuri’ capabilities that can accommodate the latest technologies in the field of mechanical engineering. Monozukuri is the backbone of all Japanese industries.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-2r.html

Department of Architecture and Civi l Engineering

Cultivating engineers who uphold our safe and comfortable lives through knowledge and technology of architecture and civil engineering.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-3r.html

Department of Applied Nuclear Technology

The first specialized university department in Japan with the mission to ensure a safe and secure future for Japan and the world.
http://www.fukui-ut.ac.jp/ut/en/academics1-4r.htmlรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม