ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Faculty of Law | Meiji Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Faculty of Law

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยMeiji Gakuin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นMeiji Gakuin University คณะFaculty of LettersหรือคณะFaculty of EconomicsหรือคณะFaculty of Sociology and Social WorkหรือคณะFaculty of LawหรือคณะFaculty of International StudiesหรือคณะFaculty of Psychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับMeiji Gakuin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว, คานากาวา / เอกชน

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

150 years of experience in educating for the future

Meiji Gakuin University traces its origins to the Hepburn Academy—an English school founded by the American missionary James C. Hepburn in 1863. The University will celebrate its 150th anniversary in 2013. Over the course of its long history, its has been highly praised for the quality of its English language education, and its ethos “Do for Others.”
Meiji Gakuin has substantial programs for language education, international exchanges and academic training to support students who want to enter a four-year university program. It has campuses in Tokyo (Shirokane) and Yokohama (Totsuka); both offer students ideal environments for experiencing the appeal of Japan.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Faculty of Law

■Meiji Gakuin University carries out a foreign student examination for foreigners.
The details look at the following Web site.
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/list/list_foreigner/
■Only the department of Global and Transcultural Studies,it offers especially application methods.
The details look at the following Web site.
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/seido/gts/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Deepen understanding of the law and government, cultivate problem-solving skills, and become a creator and a protector of society

The Faculty of Law currently has 3 departments, and provides education under the basic philosophy of training skilled, self-confident individuals that can assume the unique roles in society that only graduates of the Faculty of Law can realize. Emphasis is placed on understanding the basics of the spirit and order of law from the perspective of real-world applications. Major laws as well as fields of law that address various changing social needs are studied, and a wide variety of classes are also provided that cover areas such as information, the environment, consumer finance, and business activities.
The legal frameworks that support governments are also studied in-depth, and many political science classes are available. In addition, real-world case studies and seminars give students personal insight into various legal issues. Graduates of the Faculty of Law join the legal profession in roles that include judicial scriveners and tax accountants, or join government or corporate entities to contribute to society.

Scene of a class in Department of Juridical Studies

Scene of a class in Department of Juridical Studies

Students also participate in advanced courses such as information processing.

Students also participate in advanced courses such as information processing.

Department of Juridical Studies
Training students to use their legal knowledge and thinking to fulfill their personal social responsibilities

Students in the Department of Juridical Studies are trained to become "true legal professionals" that can use their legal knowledge and thinking to fulfill their own social responsibilities. Many opportunities await graduates of Department of Juridical Studies according to each individual's career interests and passions, including continued studies in graduate school, the acquisition of professional certifications, or employment in government organizations, companies, and in other activities that benefit public interest. Students can get support for acquiring certifications, preparing for public service exams, and job-hunting from the Shirokane Law Society , a group comprised of current students, graduates, and faculty, as well as from the "Public Service Exam Seminar", which holds a variety of extra-curricular lectures. Students are given close, detailed guidance through small class sizes and a Teaching Assistant (TA) program where graduate students help teach the department's classes. Typical university-style seminars are held from the first year onwards, which allows students to build bonds with their teachers at an early stage and establish the foundation for specialized studies in later years. One of the notable off-campus courses offered is a seminar on Wine laws that features tours of a winery and readings in English.

Department of Current Legal Studies
Learning to use computer technology to address legal issues in fields at the forefront of today's society

Computer network technologies are applied towards the study of legal issues in fields at the forefront of today's society, such as consumer law, corporate law, and environmental law. Modern society is facing rapid, complex changes in terms of families, cities, social welfare, and the media, and to address these, specialized legal knowledge beyond basic constitutional law, civil laws, and criminal codes are required, such as in environmental protection law for addressing environmental issues. Such specialized legal frameworks are studied along with the computer skills required to practically apply this knowledge effectively in our modern society. Other available courses include seminars in consumer law as taught by experts in the field, information processing and legal information processing seminars that integrate the use of notebook computers, and environmental science courses that cover the mechanisms of our natural environment and the effects human activity has on it. Students will cultivate sound judgment through a strong understanding of theory balanced with hands-on learning. By passing specific courses and taking exams, students can acquire professional certifications as consumer rights advocates and advisors.

Department of Political Science
Study with a global perspective to find solutions political problems, from community issues to national policies

The Department of Political Science strives to train educated political citizens equipped with the judgment and critical thinking skills to be able to speak their mind when the situation calls for it. In order to realize this, the department provides basic courses in political theory and seminars in fundamentals, when are then built upon into a solid structural framework through a variety of courses. Practical skills are cultivated through progressive and systematic study in the 3 fields of Governance, Global Politics, and Media Politics. Experts active in the business world and journalism give lectures through "General Program". A multitude of other study programs deepen students' learning within individual themes, including seminars, graduation thesis writing, fieldwork and internships during elections, special political science lectures, comprehensive courses, and readings on specialized topics.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม