Pharmacy | Nihon University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Pharmacy

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยNihon University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นNihon University คณะCommerceหรือคณะLawหรือคณะHumanities and SciencesหรือคณะEconomicsหรือคณะArtหรือคณะInternational RelationsหรือคณะScience and TechnologyหรือคณะIndustrial TechnologyหรือคณะEngineeringหรือคณะMedicineหรือคณะDentistryหรือคณะDentistry at MatsudoหรือคณะBioresource SciencesหรือคณะPharmacyหรือคณะSports SciencesหรือคณะRisk Management ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับNihon University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

日本大学 | Nihon University

日本大学

Nihon University was formerly the Nihon Law School, which was established in 1889. Since its inception, the university has remained a leader at the forefront of university research and education with a global and enterprising spirit. An attractive university, with a wide range of academic disciplines, Nihon University has developed itself in not just the fields of academia and research, but also numerous other areas contributing to the betterment and welfare of society, such as medical care and lifelong learning. With 16 colleges, 87 departments, a Graduate School, a Junior College and a Distance Learning Division, Nihon University is one of the largest comprehensive universities in Japan.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Pharmacy

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 102-8275
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Office, Educational Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5275-8001
หมายเลขแฟกซ์ 03-5275-8324
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 0คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 0คน (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 400,000 (ประจำปี 2017)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,400,000 (ประจำปี 2017)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 650,000 (ประจำปี 2017)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน สามารถ
หมายเหตุ 1. Application fees differ to examination systems (35,000 yen for A and N systems, 18,000 yen for C system).
2. Pay 10,000 yen per year as Associate Member subscription fees to the Nihon University Alumni Association. Also, pay 10,000 yen for first year Full Member fees in year of graduation.
3. Depending on which College you are in, pay between 10,000 and 40,000 yen per year for sponsorship fees and maintenance fees. Details will be provided by each College.
4. For details about late payments or refunds please refer to the application guidelines.
สาขาวิชา Pharmacy
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ตุลาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ต้องติดต่อสอบถาม
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร รูปแบบ A
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 8, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 27, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 5, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 8, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 16, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 24, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/ and the application guideline.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร N method 1st
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 8, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 24, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 1, 2017
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 8, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 16, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 25, 2017(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, On N system, you can apply plural faculties and departments on the same examination date and the same questions. For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/
หมายเหตุ Our faculty uses A system, N system 1st term and C system(National Center Test for University Admissions)

For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ For details, please refer to http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/ and the application guidelines.

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤศจิกายน 28, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม