Physical Education | Japan Women's College of Physical Education | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Physical Education

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับJapan Women's College of Physical Education,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

日本女子体育大学 | Japan Women's College of Physical Education

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Japan Women's College of Physical Education รายชื่อคณะวิชา

  • Physical Education

Physical Education

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 157-8565
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 8-19-1 Kitakarasuyama, Setagaya-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Planning Section (Admission Division)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3300-2250
หมายเลขแฟกซ์ 03-3308-7244
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
รับสมัครจำนวนจำกัด 0คน (ประจำปี 2016)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 1คน (ประจำปี 2015)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 0คน (ประจำปี 2015)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 0คน (ประจำปี 2016)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 0คน (ประจำปี 2016)
ค่าสมัคร เยน 33,000 (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 300,000 (ประจำปี 2016)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 720,000 (ประจำปี 2016)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 392,500 (ประจำปี 2016)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ไม่สามารถ
หมายเหตุ Delay of the payments is not acceptable. Money other than Admission fee shall be returned if you cancel to enter the college by the designated date. In other occasions, money which is already paid must not be returned as a principle.
สาขาวิชา Movement Sciences, Sports Wellness Sciences
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคม ต้นเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ส่งทางไปรษณีย์ได้ (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2017 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร General Entrance Examination
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 10, 2017
วันปิดรับสมัคร มกราคม 24, 2017
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 6, 2017 , กุมภาพันธ์ 7, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 14, 2017
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 23, 2017
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย Select 1 subject from English, Mathematics or Japanese. Practical test. Others.
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, Over 250 points in Japanese (including Writing) of EJU
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ต้องผ่านระดับ N1(ระดับ1)
หมายเหตุ Subjects and schedule differ for Majors. See the application guidelines.
Department of Movement Sciences: Sports Sciences Majors, Dance Studies Majors
Department of Sports Wellness Sciences: Sports Health Studies Major, Child Development Studies Majors

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 25, 2016


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม