ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Science and Engineering | Toyo University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Science and Engineering

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยToyo University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นToyo University คณะLiteratureหรือคณะEconomicsหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะLawหรือคณะSociologyหรือคณะFaculty of Global and Regional StudiesหรือคณะLife SciencesหรือคณะHuman Life DesignหรือคณะScience and EngineeringหรือคณะInformation Science and ArtsหรือคณะFood ScienceหรือคณะInformation Networking for Innovation and DesignหรือคณะInternational Tourism Management ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับToyo University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว, กุนมะ, ไซตามะ / เอกชน

Toyo University | 東洋大学

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Making our Future Stronger Through the Traditions of Philosophy

The beginnings of Toyo University can be found in the Philosophy Academy, which was established in 1887 by the philosopher Enryo Inoue. In an era where only the elite of society were able to receive an education, his school was a place for the higher education of all people.
Toyo University carries on the traditions of that school, and has opened its doors to the world and is actively taking in international students. Here, international students can find a world-class education that transcends borders and cultures, bringing together like-minded, motivated individuals in a comfortable and supportive learning environment.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Science and Engineering

【Toyo University】
Former Prime Minister of Malaysia, Mr. Mahathir, Visited Toyo University and joined a dialogue meeting with students.
http://www.toyo.ac.jp/site/english/80759.html

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Educating the leaders of 21st century manufacturing

The Faculty of Science and Engineering aspires to educate practical-minded researchers and technicians that possess a rich sense of humanity and philosophy. They will have the skills necessary for advancing collaboration among industries and manufacturing the next generation of technologies.
http://www.toyo.ac.jp/site/english-faculty/science-engineering.html

Department of Mechanical Engineering
Engineers with boundless creativity who are not afraid of challenges

In the Department of Engineering, students will cultivate the sensibilities of an engineer with a focus on cost, efficiency, and optimization. At the same time, their course work will also enhance their scientific sensibilities as they pursue essential questions behind the principles and reasons for their work. Using approaches of both software and hardware applications, they will go on to support Japan's future as practical-minded engineers of the 21st century.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dmec/

Department of Biomedical Engineering
Engineering for contributing to society in the fields of medicine and health care

In the Department of Biomedical Engineering, students will study the construction and functions of organisms and biological substances together with the fundamentals of engineering. These studies will be used as a base to deepen understanding of both humans and engineering and gain a broad perspective of the integrated fields of biomedical engineering. Student will learn how to approach various issues as practical exercises for developing the logical structures to solve them.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dbme/

Department of Electrical, Electronic and Communications Engineering
Creating new technologies in the fields of electrical energy, optics, nano-devices, telecommunications, and automotive electronics

The Department of Electrical, Electronic and Communications Engineering is founded on the study of electrical engineering and electronic information engineering, and in it the three fields of energy and control, electronics, and telecommunications engineering can be systematically studied. Students will also gain a broad perspective of energy and environmental issues, the ethics necessary for working with modern technologies, and the cutting-edge professional knowledge necessary for creating new technologies.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/deec/

Department of Applied Chemistry
Cultivating scientists who can contribute to society with the power of chemistry

Through the integration of pure chemistry and applied chemistry, the Department of Applied Chemistry deeply explores the fundamentals of chemistry to cultivate flexible, applied skills in students. The wide variety of fields covered reflect the demands of modern society for applied chemistry, specifically nanotechnology and advanced materials, biotechnology, food supplies, energy, and the environment.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dacm2/

Department of Civil and Environmental Engineering
Realizing strong civil systems for supporting healthy and comfortable lives

In the Department of Civil and Environmental Engineering, students first build a strong foundation in construction technologies used in actual building work, and then they go on to learn how to make man-made and natural spaces for comfortable living. Students will cultivate the design skills necessary to integrate new structures with existing architecture in urban environments, along with the creative and practical skills for city-building.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/dcee/

Department of Architecture
Learning the excitement of design and joy of creation as related architecture and city-building

For the study of architecture, knowledge of engineering related to construction and the environment is required. The study of architecture must also involve taking into consideration its close relationship to human living with an awareness of people and society. A broad curriculum explores the history and cultures of communities and cultivates aesthetics together with engineering know-how. This provides a solid, comprehensive education in architecture and city-building that demonstrates how to create comfortable living spaces for residents.
Website in Japanese: http://www.toyo.ac.jp/site/darc/รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม