ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Social Sciences | Kyorin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Social Sciences

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKyorin University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKyorin University คณะSocial SciencesหรือคณะMedicineหรือคณะHealth SciencesหรือคณะForeign Studies ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKyorin University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / โตเกียว / เอกชน

杏林大学 | Kyorin University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

Nurturing solid language skills alongside poise and strength in negotiation

The educational goal of Kyorin University is to nurture internationally-minded students with the spirit and drive to serve society and to develop highly capable human resources for international cooperation. The university has 4 faculties in fields of science and humanities and 3 graduate schools, with a vocational school for nursing attached to the School of Medicine. Each faculty and department features its own special areas of study and research while maintaining close cross-organizational cooperation that extends beyond their respective specializations. Classes and research are conducted in small units, with close attention given to each student. In 2012, Kyorin University was selected for the Global Human Resources Development Promotion Project sponsored by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), and since then, continuous efforts have been made to further the internationalization of our campus.

http://www.kyorin-u.ac.jp/English/
http://www.kyorin-u.ac.jp/Chinese/

Kyorin University รายชื่อคณะวิชา

Social Sciences

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

A Unique, Hands-on Education

The rapidly changing society we live in today requires the establishment and implementation of ground-breaking, comprehensive policies. At the Faculty of Social Sciences, our goal is to train skilled individuals with the analytical abilities and initiative to perform hands-on problem solving based on a wide range of accumulated knowledge and theories. This faculty has been established to address the various issues facing modern society, especially those surrounding our aging society as well as environmental concerns. Accordingly, the Faculty is comprised of two departments: the Department of Policy Studies, which focuses mainly on studies within the public sector, and the Department of Business Administration, which centers on studies within the private sector. An interdisciplinary curriculum allows students to proactively further their studies by taking courses in other departments as well.

Kyorin's lively campus

Kyorin's lively campus

Classroom scene (1)

Classroom scene (1)

Classroom scene (2)

Classroom scene (2)

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2014
จีน11
มาเลเซีย1
Department of Policy Studies/International Politics and Economics Course
Gain the knowledge and initiative to stand out in our global era.

By learning about issues and social phenomena such as international conflict, global economies, and poverty, students will gain insight into the workings and developments of international governance and economics, and also acquire the ability to excel on the global stage.
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/general_policy/examinee/course/politics.html

Department of Policy Studies/Law and Public Administration Course
Implementing justice in the real world through practical skills and design capability.

Students will acquire dynamic cognitive skills and problem-solving skills through hands-on learning centered on contemporary social issues, and by studying the policy frameworks and legal knowledge vital for both civil service and private enterprise.
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/general_policy/examinee/course/law.html

Department of Policy Studies/Environment Studies and Social Welfare Course
Acquire knowledge and techniques for building a healthy society.

World environmental problems, our aging society, and issues of social welfare are gaining more and more attention as the social issues of our day. Students will study in these fields both scientifically and practically to develop problem-solving skills.
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/general_policy/examinee/course/welfare.html

Department of Business Administration/Strategic Management Course
Management strategies for coming out on top in today's competitive business world

Students will comprehensively and systematically study business activities, gaining a wide range of knowledge, from management fundamentals to IT and investing. They will learn how to apply this knowledge towards developing and practically implementing business strategies.
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/general_policy/examinee/course/management.html

Department of Business Administration/Accounting Course
Cultivating the expert accountants in demand in the business world.

Students in this course will learn about international accounting standards and tax laws to gain the skills necessary to understand the flow of finances that are the lifeblood of any company.
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/general_policy/examinee/course/accounting.htmlรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2016 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม