ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Media and Information Resources | Surugadai University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Media and Information Resources

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยSurugadai University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นSurugadai University คณะLawหรือคณะEconomics and ManagementหรือคณะMedia and Information ResourcesหรือคณะContemporary CulturesหรือคณะPsychology ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับSurugadai University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย / ไซตามะ / เอกชน

駿河台大学 | Surugadai University

ติดต่อสอบถาม

Widen your circle of friends through international exchange

Located in Hanno City in northern Saitama Prefecture, Surugadai University is a comprehensive humanities and social sciences university. Set in rich green surroundings, Surugadai University welcomes Japanese students as well as international students from around the globe, and holds various events throughout the year aimed at fostering intercultural exchange amongst its multicultural student body.

Come to Surugadai University to enhance not only your academic knowledge, but also to broaden your perspectives, make new friends and expand your networks!

http://www.surugadai.ac.jp/international/
Click here for the Surugadai University international site (English/Chinese)

http://www.surugadai.ac.jp/lec/
Click here for the Surugadai University Language Education Center

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Surugadai University รายชื่อคณะวิชา

Media and Information Resources

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

Carving out tomorrow’s world with media and information technology

Developments in digital technology mean we can create and access information with relative ease, anywhere and at anytime through the use of mobile phones etc. Companies now require people throughout their business who are capable of creating the necessary information, and making it user-friendly to search for and use. Students in the Faculty of Media and Information Resources will learn the latest in media technology and the expertise necessary to use media to create and utilize information.

The concept of ‘Information Resources’

Based on the concept that Information Resources refers to the creation, or extraction of necessary ‘information’, students use their major subjects to learn how to manage and utilize ‘information’ such as photos, graphics, video footage and other visual media, as well as audio media such as music and background sounds, library books, magazines, company records, archives and other recorded information, and actual things such as museum exhibits.

Three programs aimed at handling all kinds of changes to our information society

While these 3 programs cover a variety of different information resources, students can study not only their chosen specialist field but also related classes in the other two programs. For example, students can make a video in the Audio-Visual Media Program while at the same time taking a class from another program to learn how to distribute what they have created via a network, manage and store it. One of the main features of the Faculty of Media and Information Resource is that it offers a comprehensive focus from creation and distribution through to data storing and reutilization.

The sophisticated video equipment in the Video Studio allows students to learn about actual video creation through practical learning and hands-on experience.

The sophisticated video equipment in the Video Studio allows students to learn about actual video creation through practical learning and hands-on experience.

The sound effects chosen and the way in which they are arranged are paramount, and altering them even slightly can completely change the image and vibe of the finished video creation.

The sound effects chosen and the way in which they are arranged are paramount, and altering them even slightly can completely change the image and vibe of the finished video creation.

At the Design Studio students use the latest facilities and equipment to acquire the skills and techniques required to create smartphone applications, web design and animation.

At the Design Studio students use the latest facilities and equipment to acquire the skills and techniques required to create smartphone applications, web design and animation.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
จีน8
เนปาล2
เวียดนาม1

รายชื่อหลักสูตร

Image and Sound Media
Learning about content production right through to mass media.

Students on this program learn the knowledge and techniques associated with audio and visual expression by experiencing production courses in commercials, video messages, music videos, TV dramas and documentaries etc. They also acquire technical knowledge relating to mass media and journalism.

Digital Design
Students study information technology and the power of expression, and use this to learn about how to effectively portray information that appeals to people’s emotions.

In addition to creating web and graphic designs and animation, students also learn about computer systems, security, network construction and other areas that work hand in hand in supporting these designs etc.

Library and Archives
Cultivating the skills to collect, organize and transmit knowledge and information

In addition to learning about search methods to swiftly find and collect a variety of information, students also study techniques to organize information, as well as the knowledge and practical skills required to work in general companies, libraries, museums, information centers and archive offices.รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม