รองรับนักศึกษาต่างชาติ | Kawahara Computer Business College | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > Kawahara Computer Business College

河原電子ビジネス専門学校 | Kawahara Computer Business College

วิทยาลัยอาชีวศึกษา / เอฮิมา

1. 100% support to help you on the road to realizing your dreams! 2. Learning Japanese culture in a town rich in literature, castles and hot springs! 3. 100% support to help students lead a stable and fulfilling student life!

We are totally committed to helping students become strong communicators and master the four skills (speaking, listening, reading and writing) necessary to achieve their final goal. The Kawahara Computer Business College is the starting line from which students can take their first step in realizing their dreams and ambitions. Students studying with us are also given the opportunity to take the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU). We offer students the chance to obtain a 2-year study visa, lead a safe, stable and fulfilling student life in terms of dormitory accommodation, everyday life and part-time jobs etc., and experience Japanese culture first hand as they study in the culturally rich Matsuyama City, famous for its traditional hot springs and historical literary works.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ข้อมูลคณะ
  • รองรับนักศึกษาต่างชาติ

รองรับนักศึกษาต่างชาติ

ระบบทุนการศึกษา

Privately Financed International Students Honors program
มูลค่า 480000 (JPY)
ระยะเวลา 1 year / half year
จำนวนคน 2.3


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม