ข้อมูลสาขาวิจัย | Graduate School of International Management | International University of Japan(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Graduate School of International Management

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยInternational University of Japan JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation สำหรับท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับInternational University of Japanต้องเข้าชมเวบไซต์นี้เนื่องจากมีรายละเอียดของแต่ละสาขาวิจัยเช่นGraduate School of International RelationsหรือGraduate School of International ManagementของInternational University of Japanเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย / นิอิกาตะ / เอกชน

国際大学 | International University of Japan

ติดต่อสอบถาม
ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย

IUJ is a graduate school where the world gathers.

The International University of Japan (IUJ) aims to cultivate future global leaders capable of finding practical solutions to the various global issues facing the world. With the support from the economical and educational communities, as well as the local Niigata community, IUJ was founded in 1982 as the nation’s first graduate school in which all courses are offered in English. Since its inception IUJ has implemented a September enrollment system, opening its doors to students from around the globe.
On a campus rich in nature, students from over 40 countries and regions around the globe live together in an environment that fosters friendly competition around the clock, and the chance to build lasting friendships and networks that continue on long after course completion. The university boasts an alumni of over 3,800 students, from 115 different countries, currently working successfully around the globe.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

International University of Japan หัวข้อวิจัยรายการ

ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Graduate School of International Management

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำสาขาวิจัย ดาวน์โหลดใบสมัคร

【International University of Japan (IUJ)】Info. Session in Tokyo on Saturday, April 8
IUJ will hold the Info. Session at IUJ Tokyo office on Saturday, April 8, which includes explanation about IUJ, Admissions and Scholarships, IUJ DVD, story of IUJ experience by Alumni and Individual Inquires. It will be a nice chance to know more about IUJ. Please apply now for your participation.

For more detail and application form, please see the Info. Session news which is available at:
http://www.iuj.ac.jp/20170317/

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลสาขาวิจัย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลสาขาวิจัย

The Graduate School of International Management

The Graduate School of International Management (GSIM), which was launched in 1988 with cooperation from the Tuck School of Business at Dartmouth College in the United States, was the first full-blown U.S. style business school in Japan. With the aim of developing global business leaders for the future, our programs are built upon an English-based curriculum. IUJ Business School has established itself as a leading gradaute business school in Japan and Aisa.
GSIM website: http://gsim.iuj.ac.jp/

Business School Rankings

The GSIM has received high acclaim from international MBA rankings.

 The only university from Japan ranked in "Top-100 B-schols of the world" put out by the Economist magazine for many years.

 The only business school from Japan listed in the ‘Rising Star’ rankings in the Netherlands-based FindyourMBA.com, coming in at 9th globally, and 2nd in Asia.

 Ranked 1st in Asia in Mexico’s influential ‘Expansión business magazine’s Best Global MBAs for Mexicans.

 Ranked 1st in Japan in the Global Top Business Schools 2009: Employers’ Choice, published by international education information provider QS.

 Ranked 3rd overall in the ‘MBA Satisfaction Rankings’ put out by the Nikkei Career Magazine, one of the most widely read magazines on career development in Japan.

Entrance Ceremony

Entrance Ceremony

Around Campus

Around Campus

Graduation Ceremony

Graduation Ceremony

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2016
อุซเบกิซสถาน11
เวียดนาม11
ไทย9
อินโดนีเซีย8
เมียนมาร์8
มองโกเลีย7
อินเดีย6
กัมพูชา5
ศรีลังกา5
อื่นๆ77

รายชื่อหลักสูตร

MBA Program
Fostering leaders of multinational companies and organizations

 MBA
After acquiring fundamental knowledge in the areas of finance, marketing, accounting, management, IT and operations management, etc., students then select courses in line with their future career plan. This program nurtures leaders capable of solving management problems in multicultural environments.
http://gsim.iuj.ac.jp/welcome/mba.html

One-Year MBA Program
Intensive program to develop global business leaders

 MBA
This intensive program, which aims to develop the cohesive management skills necessary to become an integrative business leader, is designed to give students who already have experience and specialist knowledge, an overview of the global business environment during an intensive 12-month period. This program targets people who already have at least five years work experience.
http://gsim.iuj.ac.jp/welcome/imba.html

E-Business Management Program (1 year)
Producing human resources who can effectively use information technology to create added value to different types of business.

 Master of E-Business Management
This one-year masters course aims to cultivate human resources who can effectively use technology to create an added value to the business. The course is flexible, allowing students to take MBA subjects suited to their own specific career plan.
http://gsim.iuj.ac.jp/welcome/ebiz.htmlรายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

How much did you pay for the initial cost to study in Japan?


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม