Sano Nihon University College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Sano Nihon University College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Sano Nihon University College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sano Nihon University College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Career Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tochigi  / Tư lập

佐野日本大学短期大学 | Sano Nihon University College

Sano Nihon University College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Liên hệ để biết thêm chi tiết 20người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 560,000 Yên (Niên khóa 2021) 1297 Takahagi-cho, Sano-shi, Tochigi
    Khoa
    • Career Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học