Music | Senzoku Gakuen College of Music | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Senzoku Gakuen College of Music | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Music

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Senzoku Gakuen College of Music. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Music của Senzoku Gakuen College of Music cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Senzoku Gakuen College of Music thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Kanagawa  / Tư lập

洗足学園音楽大学 | Senzoku Gakuen College of Music

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 
  • Music

Music

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 213-8580
Địa chỉ liên hệ 2-3-1 Hisamoto, Takatsu-ku, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 044-856-2955
Fax 044-856-2968
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 149người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 149người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 20,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 1,490,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 500,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Students who pass the general admissions exam and complete procedures by March 31st will be reimbursed all costs except the enrollment fee.
Khoa Music
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Comprehensive selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 1 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 9 năm 2022 ~ Ngày 12 tháng 2 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2022 ~ Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 11 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 26 tháng 2 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Practical skills ,musical grammar, listening, etc.. There is no Japanese language test but applicants must be able to speak and understand Japanese. Some courses will require a short written essay. There are five comprehensive selections.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Comprehensive selections will also be held on October 16th, November 19th, December 27th, February 11th and February 12th.
Please refer to the entrance exam guidelines for more information on what needs to be submitted etc.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance examination for international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 7 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 7 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please refer to the entrance exam guidelines for more information on what needs to be submitted etc.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2023 ~ Ngày 10 tháng 3 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2023 , Ngày 13 tháng 3 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 2 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 22 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Practical skills ,musical grammar, listening, etc.. There is no Japanese language test but applicants must be able to speak and understand Japanese. Some courses will require a short written essay.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please refer to the entrance exam guidelines for more information on what needs to be submitted etc.
Khoa Music
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh 5
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Comprehensive Selection (Pre-College)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 9 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 9 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 18 tháng 11 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Method of examination for students at "Cross Arts" of the university
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Selection by School Recommendation (Designated Schools)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 11 năm 2022 , Ngày 20 tháng 11 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học