Shoin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shoin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shoin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shoin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Managerial CulturehoặcNgành Communication and CulturehoặcNgành Tourism and Culture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

松蔭大学 | Shoin University

Shoin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 6người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 330,000 Yên (Niên khóa 2020) 690,000 Yên (Niên khóa 2020) 9-1 Wakamiya, Morinosato, Atsugi-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Business Management
  • Business Law
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 9người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 330,000 Yên (Niên khóa 2020) 690,000 Yên (Niên khóa 2020) 9-1 Wakamiya, Morinosato, Atugi-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Intercultural Communication
  • Psychology in Everyday Life
  • Department of Japanese Culture and Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 6người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2019) 330,000 Yên (Niên khóa 2019) 690,000 Yên (Niên khóa 2019) 9-1, Wakamiya, Morinosato, Atsugi-shi, Kanagawa
  Khoa
  • Tourism and Culture
  • Media and Informatoin Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học