Communication and Culture | Shoin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Communication and Culture | Shoin University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Communication and Culture

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shoin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Managerial CulturehoặcNgành Communication and CulturehoặcNgành Tourism and Culture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

松蔭大学 | Shoin University

Communication and Culture

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 243-0124
Địa chỉ liên hệ 9-1 Wakamiya, Morinosato, Atugi-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ PR Division
Điện thoại 046-247-1511
Fax 046-247-4234
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 9người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 330,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 690,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 291,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú International students are exempted from paying the admission fee (330,000 yen).
However, they must change their status of residence to "College Student" after enrollment.
Khoa Intercultural Communication, Psychology in Everyday Life, Department of Japanese Culture and Communication
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 12 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must take at least 210 points of EJU "Japanese" or N2 or higher of JLPT.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must take at least 210 points of EJU "Japanese" or N2 or higher of JLPT.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 3 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must take at least 210 points of EJU "Japanese" or N2 or higher of JLPT.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 7 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 7 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 7 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 7 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 8 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must take at least 210 points of EJU "Japanese" or N2 or higher of JLPT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 02 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học