School of Medicine | Kitasato University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Medicine | Kitasato University | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kitasato University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of PharmacyhoặcNgành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of MedicinehoặcNgành School of Marine BioscienceshoặcNgành School of NursinghoặcNgành School of SciencehoặcNgành School of Allied Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

北里大学 | Kitasato University

School of Medicine

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-0373
Địa chỉ liên hệ 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 042-778-9760
Fax 042-778-9761
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 60,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 1,500,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 3,000,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 4,500,000 Yên (Niên khóa 2021)
Khoa School of Medicine
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General entrance Exam (1st)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants who graduated (or are expected to graduate ) from a high school at outside of Japan must make an inquiry to the admission center at least two weeks before the application deadline.
At the admission (April 2021), you must have an appropriate resident status like "College Student" visa.
All entrance examination and all education at this university will be conducted in Japanese language.
Documents from outside of Japan need to arrive to the university by the deadline.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ General entrance exam (2nd) (Only who passed 1st exam)
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2021 ~ Ngày 1 tháng 2 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 2 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, A report of a principal of high school, etc. is necessary.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please choose one of the exam dates from the 2 days at the time of application.

At the admission (April 2021), you must have an appropriate resident status like "College Student" visa.
All entrance examination and all education at this university will be conducted in Japanese language.
Documents from outside of Japan need to arrive to the university by the deadline.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 06 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học