School of Marine Biosciences | Kitasato University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

School of Marine Biosciences | Kitasato University | JPSS, trang chuyên về th...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > School of Marine Biosciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kitasato University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of PharmacyhoặcNgành School of Veterinary MedicinehoặcNgành School of MedicinehoặcNgành School of Marine BioscienceshoặcNgành School of NursinghoặcNgành School of SciencehoặcNgành School of Allied Health ScienceshoặcNgành School of Frontier EngineeringhoặcNgành School of Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

北里大学 | Kitasato University

School of Marine Biosciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 252-0373
Địa chỉ liên hệ 1-15-1 Kitazato, Minami-ku, Sagamihara-hi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 042-778-9760
Fax 042-778-9761
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 33,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 900,000 Yên (Niên khóa 2025)
Các khoản chi phí khác 300,000 Yên (Niên khóa 2025)
Khoa Department of Marine Biosciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 1 năm 2025 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 7 tháng 3 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants who graduated (or are expected to graduate ) from a high school at outside of Japan must make an inquiry to the admission center at least two weeks before the application deadline.
At the admission (April 2025), you must have an appropriate resident status like "College Student" visa.
All entrance examination and all education at this university will be conducted in Japanese language.
Documents from outside of Japan need to arrive to the university by the deadline.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2025 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 2 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 7 tháng 3 năm 2025(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants who graduated (or are expected to graduate ) from a high school at outside of Japan must make an inquiry to the admission center at least two weeks before the application deadline.
At the admission (April 2025), you must have an appropriate resident status like "College Student" visa.
All entrance examination and all education at this university will be conducted in Japanese language.
Documents from outside of Japan need to arrive to the university by the deadline.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination 3rd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 2 năm 2025
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2025 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 3 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants who graduated (or are expected to graduate ) from a high school at outside of Japan must make an inquiry to the admission center at least two weeks before the application deadline.
At the admission (April 2025), you must have an appropriate resident status like "College Student" visa.
All entrance examination and all education at this university will be conducted in Japanese language.
Documents from outside of Japan need to arrive to the university by the deadline.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 06 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học