อินเตอร์เนชั่นแนล ญี่ปุ่น | Meiji University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

อินเตอร์เนชั่นแนล ญี่ปุ่น | Meiji University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > อินเตอร์เนชั่นแนล ญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยMeiji University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นMeiji University คณะอินเตอร์เนชั่นแนล ญี่ปุ่นหรือคณะLawหรือคณะCommerceหรือคณะPolitical Science and EconomicsหรือคณะArts and LettersหรือคณะScience and TechnologyหรือคณะAgricultureหรือคณะBusiness AdministrationหรือคณะInformation and CommunicationหรือคณะInterdisciplinary Mathematical Sciences ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับMeiji University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

明治大学 | Meiji University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ญี่ปุ่น

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง
รหัสไปรษณีย์ 101-8301
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม International Student Office
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3296-4144
หมายเลขแฟกซ์ 03-3296-4360
ลักษณะเด่นของคณะวิชา มีคณะและสาขาวิชาที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด 40คน (ประจำปี 2022)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 340คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 72คน (ประจำปี 2021)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 177คน (ประจำปี 2021)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 240คน (ประจำปี 2021)
ค่าแรกเข้า เยน 200,000 (ประจำปี 2021)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,058,000 (ประจำปี 2021)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 233,000 (ประจำปี 2021)
หมายเหตุ Admission capacity: 40 (for Types 1 and 2), 10 (for English Track April Admission), 10 (for English Track September Admission)
(The above number of applicants for previous years does not include ‘English Track’ students.)
Application Fee: 35,000 yen (for Type 1)
15,000 yen (for Type 2)
15,000 yen (for English Track)
สาขาวิชา Global Japanese Studies
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร พฤษภาคมปลายเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Type 1 Entrance Examination (Examination at Meiji University and EJU)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 15, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 24, 2021
วันสอบคัดเลือก มกราคม 8, 2022
วันประกาศผลสอบ มกราคม 12, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย The first selection is the document screening. The second selection is the oral examination (online)
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, วิชาทั้งหมด
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2020 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT 44 points or more, TOEIC (L&R) 565 points or more, or IELTS 4.0 points or more
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ For details, please refer to the website. Updated on July 9, 2021
http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html 
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Type 2 Entrance Examination (Examination by EJU only)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 15, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 24, 2021
วันประกาศผลสอบ มกราคม 12, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, วิชาทั้งหมด
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2020 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT 48 points or more, TOEIC (L&R) 600 points or more, or IELTS 4.0 points or more
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
สาขาวิชา Global Japanese Studies (English Track)
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร กรกฏาคมกลางเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ไม่มีข้อสอบเก่า
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2022 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร English Track April Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 14, 2021
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 27, 2021
วันประกาศผลสอบ มกราคม 12, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge English: PET, FCE, CAE, CPE 169 points or higher
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ Number of Accepted Students: 10

For details, please refer to the website.
https://www.meiji.ac.jp/cip/english/undergraduate/nippon/englishtrack/index.html

English-based Degree Programs (Bachelor's Program)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ร่วง) เข้าศึกษา 2022 ปีกันยายน
ประเภทของการสมัคร English Track September Admission
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 1, 2022
วันปิดรับสมัคร เมษายน 14, 2022
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 7, 2022
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ไม่ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร
การสอบภาษาอังกฤษ TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge English: PET, FCE, CAE, CPE 169 points or higher
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ไม่ต้อง
หมายเหตุ Number of Accepted Students: 10
Application guidelines will be posted on the university's website in early January.

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/admissions.html

English-based Degree Programs (Bachelor's Program)

วันที่อัพเดตล่าสุด: ธันวาคม 24, 2021

โฮมเพจ

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา