Osaka Seikei College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka Seikei College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka Seikei College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Seikei College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành NutritionhoặcNgành Global CommunicationhoặcNgành TourismhoặcNgành Business Management and AccountinghoặcNgành Cooking and ConfectioneryhoặcNgành Life Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Osaka  / Tư lập

大阪成蹊短期大学 | Osaka Seikei College

Osaka Seikei College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 4người (Niên khóa 2017) 1người (Niên khóa 2016) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 250,000 Yên (Niên khóa 2017) 714,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-10-62 Aikawa, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2017) 1người (Niên khóa 2016) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 250,000 Yên (Niên khóa 2017) 672,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-10-62 Aikawa, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2017) 0người (Niên khóa 2016) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 250,000 Yên (Niên khóa 2017) 672,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-10-62 Aikawa, Higashiyodogawa ,Osaka-shi, Osaka
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2017) 2người (Niên khóa 2016) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 250,000 Yên (Niên khóa 2017) 672,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-10-62 Aikawa, Higasiyodogawa, Osaka-shi, Osaka
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2017) 3người (Niên khóa 2016) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 250,000 Yên (Niên khóa 2017) 714,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-10-62 Aikawa, Higashiyodogawa-ku, Oosaka-shi, Osaka
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 3người (Niên khóa 2017) 0người (Niên khóa 2016) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 250,000 Yên (Niên khóa 2017) 714,000 Yên (Niên khóa 2017) 3-10-62, Aikawa, Higashiyodogawa-ku, Oosaka-shi, Osaka

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học