Seiwa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Seiwa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Seiwa University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seiwa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Law, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba  / Tư lập

清和大学 | Seiwa University

Seiwa University Danh sách các ngành học

  • Law
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 32,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 600,000 Yên (Niên khóa 2022) 3-4-5 Higashioda, Kisarazu-shi, Chiba
    Khoa
    • Law

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học