Intercultural Studies | Hokuyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Intercultural Studies | Hokuyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Intercultural Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hokuyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Intercultural Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

北洋大学 | Hokuyo University

  • Intercultural Studies

Intercultural Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 059-1266
Địa chỉ liên hệ 3-2-1 Kinsei-cho, Tomakomai-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Recruit & PR Office
Điện thoại 0144-61-3111
Fax 0144-61-3333
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 14người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 12người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 46người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 46người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 15,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 257,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The annual tuition fee is 510,000 yen for privately financed international students because 25% of the annual tuition fee is exempted. Those who have passed the "Japanese Language Proficiency Test (JLPT)" N1 or who have taken "Japanese" of "EJU" and have a total score of [reading comprehension, listening and listening-reading comprehension] of 300 or more, 50% of annual tuition fee will be exempted. However, there will be a screening for tuition fee exemptions from the second year.
Khoa Career Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Admission at Spring)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 3 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 28 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 30 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The interview includes an oral examination. In addition, if it is needed, we may impose our own Japanese proficiency test (written).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Those with a total score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more are admitted to be eligible for application (for details, see the remarks below).
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Those who have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and have been certified to the N2 level or higher, EJU is not necessary.
Those who have taken "Japanese" of "EJU" and have a total reading score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more, JLPT is not necessary.
There are 5 terms for application periods.
Deadline of application procedures will be noticed for each successful candidate.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Admission at Autumn) 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 5 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 6 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 6 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 6 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The interview includes an oral examination. In addition, if it is needed, we may impose our own Japanese proficiency test (written).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Those with a total score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more are admitted to be eligible for application (for details, see the remarks below).
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Those who have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and have been certified to the N2 level or higher, EJU is not necessary.
Those who have taken "Japanese" of "EJU" and have a total reading score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more, JLPT is not necessary.
Deadline of application procedures will be noticed for each successful candidate.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Type Special Selection for International Students (Admission at Autumn) 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 7 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 7 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 7 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The interview includes an oral examination. In addition, if it is needed, we may impose our own Japanese proficiency test (written).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Those with a total score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more are admitted to be eligible for application (for details, see the remarks below).
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Those who have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and have been certified to the N2 level or higher, EJU is not necessary.
Those who have taken "Japanese" of "EJU" and have a total reading score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more, JLPT is not necessary.
Deadline of application procedures will be noticed for each successful candidate.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Type Special Selection for International Students (Admission at Autumn) 3rd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 8 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 9 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, The interview includes an oral examination. In addition, if it is needed, we may impose our own Japanese proficiency test (written).
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Those with a total score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more are admitted to be eligible for application (for details, see the remarks below).
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Those who have taken the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and have been certified to the N2 level or higher, EJU is not necessary.
Those who have taken "Japanese" of "EJU" and have a total reading score of "Reading comprehension" and "Listening and Listening-reading comprehension" of 200 or more, JLPT is not necessary.
Deadline of application procedures will be noticed for each successful candidate.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 12 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học