Gifu City Women's College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Gifu City Women's College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Gifu City Women's College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gifu City Women's College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EnglishhoặcNgành International Culture StudieshoặcNgành Food and NutritionhoặcNgành Design for Contemporary Life, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Gifu  / Công lập

岐阜市立女子短期大学 | Gifu City Women's College

Gifu City Women's College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 31) 0người (Niên khóa 30) 18,000 Yên (Niên khóa 30) 302,100 Yên (Niên khóa 30) 390,000 Yên (Niên khóa 30) 7-1 Kitamachi, Hitoichiba, Gifu-shi, Gifu
  Khoa
  • English
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 31) 0người (Niên khóa 30) 18,000 Yên (Niên khóa 31) 302,100 Yên (Niên khóa 31) 390,000 Yên (Niên khóa 31) 7-1 Kitamachi, Hitoichiba, Gifu-shi, Gifu
  Khoa
  • International Culture Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 31) 0người (Niên khóa 30) 18,000 Yên (Niên khóa 30) 302,100 Yên (Niên khóa 30) 390,000 Yên (Niên khóa 30) 7-1 Kitamachi, Hitoichiba, Gifu-shi, Gifu
  Khoa
  • Food and Nutrition
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 31) 0người (Niên khóa 30) 18,000 Yên (Niên khóa 31) 302,100 Yên (Niên khóa 31) 390,000 Yên (Niên khóa 31) 7-1 Kitamachi, Hitoichiba, Gifu-shi, Gifu
  Khoa
  • Design for Contemporary Life

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học