Niigata University of Health and Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Niigata University of Health and Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Niigata University of Health and Welfare

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Niigata University of Health and Welfare. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Faculty of RehabilitationhoặcNgành Faculty of Medical TechnologyhoặcNgành Faculty of Social WelfarehoặcNgành Faculty of Health ScienceshoặcNgành Faculty of Healthcare ManagementhoặcNgành Faculty of Nursing của Niigata University of Health and Welfare cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Niigata University of Health and Welfare thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Niigata  / Tư lập

新潟医療福祉大学 | Niigata University of Health and Welfare

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Learn about team medical care beyond the borders of our 13 departments

Taking full advantage of being a comprehensive university in health, medical care, welfare and sports, we present a distinctive mode of educational activities to foster the cultivation of outstanding QOL supporters.
Through collaborative education, we are cultivating professionals who support local community healthcare with a multifaceted view necessary for the future. Students will be learning hands-on about working in a medical team and other topics through inter-professional education. In addition, we have prepared subjects for students to learn about international collaboration in response to globalization, and regional collaboration to work towards streamlining healthcare services.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Niigata University of Health and Welfare Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 350,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,000,000 Yên (Niên khóa 2021) 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 350,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,000,000 Yên (Niên khóa 2021) 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 250,000 Yên (Niên khóa 2021) 830,000 Yên (Niên khóa 2021) 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 280,000 Yên (Niên khóa 2021) 800,000 Yên (Niên khóa 2021) 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 35,000 Yên (Niên khóa 2021) 300,000 Yên (Niên khóa 2021) 1,100,000 Yên (Niên khóa 2021) 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học