Thông tin khoa/ngành học | Anabuki Business College Japanese Courses | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin khoa/ngành học | Anabuki Business College Japanese Courses | JPSS, ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Anabuki Business College Japanese Courses

Trường chuyên mônKagawa

専門学校 穴吹ビジネスカレッジ 日本語学科 | Anabuki Business College Japanese Courses

Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin khoa/ngành học

Khoa tiếng Nhật

Our approach to Japanese education focuses on balanced training in reading, writing, listening, and speaking skills while also learning about Japanese culture, society, and daily living.

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 260 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 70,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 540,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 60,000 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 690,000 (JPY)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học