Trợ giúp Du học sinh | Anabuki Business College Japanese Courses | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Trợ giúp Du học sinh | Anabuki Business College Japanese Courses | JPSS, tran...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Anabuki Business College Japanese Courses

Trường chuyên mônKagawa

専門学校 穴吹ビジネスカレッジ 日本語学科 | Anabuki Business College Japanese Courses

Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Trợ giúp Du học sinh

Chế độ học bổng

Japan Student Support-Organization Scholarship
Số tiền được nhận \48,000/month (JPY)
Thời gian nhận For 1year
Số lượng tuyển chọn Few students

Hướng dẫn tìm việc làm

career counseling for students

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học