Thông tin cơ bản | International IT&Engineering College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin cơ bản | International IT&Engineering College | JPSS, trang chuyên...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > International IT&Engineering College

Trường chuyên mônFukushima

専門学校 WiZ国際情報工科大学校 | International IT&Engineering College

Practical lesson

It becomes engineers of various industries of the game and IT and the car, the machine, electricity, the environment, and construction, etc. And the qualification and the technology are acquired.

Trang web chính thức :

Share:
  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin cơ bản

Địa chỉ / Nơi liên hệ
963-8811
2-4-21houhatyou Koriyamacity Fukushimaprefecture

Điện thoại: 0120-454-443    Fax: 024-956-0013
Mail liên hệ: wiz@nsg.gr.jp
Thông tin Du học sinh của trường (theo năm học)
Niên khóa 2010

Thông tin tuyển du học sinh
Equivalent method of FSG standard

Thời gian đăng ký hồ sơ Equivalent method of FSG standard
Phương pháp tuyển sinh Equivalent method of FSG standard

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học