Nagoya University of Commerce and Business Administration(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nagoya University of Commerce and Business Administration(Cao học) | JPSS, tr...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nagoya University of Commerce and Business Administration

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagoya University of Commerce and Business Administration, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các MBA ProgramhoặcAccounting & Finance, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business Administration

Nagoya University of Commerce and Business Administration Khoa nghiên cứu Danh sách

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học