Taisho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Taisho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Taisho University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Taisho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LiteraturehoặcNgành Communication and CulturehoặcNgành Buddhist StudieshoặcNgành Regional DevelopmenthoặcNgành Psychology and SociologyhoặcNgành Socio-Symbiosis, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

大正大学 | Taisho University

Taisho University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 1người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 850,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-20-1 Nishi-Sugamo, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Japanese Literature
  • Humanities
  • History
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,000,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-20-1 Nishi-Sugamo, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Communication and Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 850,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-20-1 Nishi-Sugamo, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Buddhist Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,000,000 Yên (Niên khóa 2022) 3-20-1 Nishiugamo, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Reigonal Development
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 1người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 850,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-20-1 Nishi-Sugamo, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Human Sciences
  • Clinical Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 200,000 Yên (Niên khóa 2023) 1,000,000 Yên (Niên khóa 2023) 3-20-1 Nishiugamo, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Public Policy
  • Social Welfare

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học