The University of Human Environments(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

The University of Human Environments(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > The University of Human Environments

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Human Environments, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Human environment , thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

人間環境大学 | The University of Human Environments

The University of Human Environments Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2014
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người
   Chuyên ngành
   • Human Environment

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học