Prefectural University of Hiroshima(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Prefectural University of Hiroshima(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông ti...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Prefectural University of Hiroshima

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Prefectural University of Hiroshima, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Comprehensive Scientific Research, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Công lập

県立広島大学 | Prefectural University of Hiroshima

Prefectural University of Hiroshima Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 25người 30,000 Yên 394,800 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Human Culture and Science, Information and Management Systems, Biological System Sciences, Health and Welfare
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   9người 9,800 Yên 118,440 Yên 356,400 Yên

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học