Comprehensive Scientific Research | Prefectural University of Hiroshima(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Comprehensive Scientific Research | Prefectural University of Hiroshima(Cao h...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Comprehensive Scientific Research

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Prefectural University of Hiroshima, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Comprehensive Scientific Research, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Hiroshima  / Công lập

県立広島大学 | Prefectural University of Hiroshima

  • Comprehensive Scientific Rese...

Comprehensive Scientific Research

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 734-8558
Địa chỉ liên hệ 1-1-71 Ujinahigashi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 082-251-9540
Fax 082-251-9545
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Human Culture and Science, Information and Management Systems, Biological System Sciences, Health and Welfare
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 28người
Trong đó số du học sinh tư phí 20người
Trong đó số du học sinh trao đổi 2người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 394,800 Yên
Tiền học phí / năm 535,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 930,600 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
- About Major
Master's program: Human Culture and Science, Information and Management Systems
Master's program in Doctoral course: Biological System Sciences, Health and Welfare
Residents in Hiroshima prefecture are required to pay only 282,000 yen for Admission fee. (Residents in Hiroshima Prefecture must have lived in Hiroshima Prefecture for at least one year as of the first day of the month in which the admission procedures begin.)
Moreover, major of Biological System Sciences needs facility expenses (yearly amount of 15,600 yen).
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (1st recruitment) (Human Culture and Science, Information and Management Systems, Biological System Sciences)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (1st recruitment) (Health and Welfare)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 8 năm 2023
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (2nd recruitment) (Human Culture and Science, Information and Management Systems, Biological System Sciences)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (2nd recruitment) (Health and Welfare)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Nghiên cứu sinh cao học
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học không giới thiệu)
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 6người
Trong đó số du học sinh tư phí 6người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 9,800 Yên
Tiền nhập học 118,440 Yên
Tiền học phí / năm 356,400 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 474,840 Yên
Ghi chú 84,600 yen for residents in Hiroshima prefecture. (Residents means those who continue to have an address in Hiroshima prefecture for at least one year as of 1st of the month when the university will begin to accept admission procedures.)
Tuition Fee is 29,700 yen / month
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ từ nước ngoài
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh 2023Cuối tháng 12
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh 2024Cuối tháng 2
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ từ nước ngoài
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh 2024Cuối tháng 6
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Nộp hồ sơ trong nước
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh 2024Cuối tháng 8
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 08 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học