Design | Nagoya Zokei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Design | Nagoya Zokei University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagoya Zokei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Design, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

名古屋造形大学 | Nagoya Zokei University

  • Design

Design

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 485-8563
Địa chỉ liên hệ 6004 Nenjozaka, Okusa, Komaki-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 0568-79-1059
Fax 0568-79-1070
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học