Tìm nơi du học từ Aichi Cao học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Aichi Cao học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Aichi Cao học

Khác với Tokyo hay Kyoto và Osaka, Aichi là tỉnh trọng yếu của khu vực Trung bộ với nền văn hóa và kinh tế có màu sắc riêng biệt. Aichi có sân bay quốc tế Chubu, hay được gọi bởi cái tên quan thuộc là Centrair. Hàng năm có rất nhiều khách du lịch và du học sinh sử dụng sân bay này.Thành phố Aichi, thành phố trung tâm của tỉnh, có giao thông thuận lợi với nhiều hệ thống tàu điện ngầm. Aichi còn tập trung nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô, và chính vì vậy tỉnh có chế độ học bổng dành cho các du học sinh học những chuyên ngành liên quan đến sản xuất ô tô.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa nghiên cứu
Chuyên ngành
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Cao học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 40 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường cao học
Toyohashi University of Technology

Master Technology, Create technology

In striving to become an university of international standing, Toyohashi University Technology, has created a multicultural and global campus which can function as a hub for international academia ...
[«Toyohashi University of Technology» Xem tiếp]

Toyohashi University of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Nagoya University

Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 1871 as a temporary hospital and medical school. After undergoing several transitions, NU was established as an imperial university in 1939, and it has g...
[«Nagoya University» Xem tiếp]

Nagoya University Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi Medical University Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi University of Education Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi University of the Arts Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi University of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi Institute of Technology Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi Sangyo University Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi Bunkyo University Khoa nghiên cứuDanh sách

Aichi Mizuho College Khoa nghiên cứuDanh sách

Kinjogakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Shigakkan University Khoa nghiên cứuDanh sách

Daido Uiversity Khoa nghiên cứuDanh sách

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Sophia University
Rikkyo University
Niigata University of Health and Welfare
Meiji University
Hosei University
Kansai University
Tokyo City University