Law | Musashino University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Musashino University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Musashino University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Human and Social ScienceshoặcGraduate School of Language and CulturehoặcGraduate School of Political Science and EconomicshoặcGraduate School of Environmental SciencehoặcGraduate School of NursinghoặcGraduate School of LiteraturehoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate School of Pharmaceutical ScienceshoặcGraduate School of Buddhist StudieshoặcLawhoặcEngineeringhoặcBusiness AdministrationhoặcData Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

武蔵野大学 | Musashino University

Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 135-8181
Địa chỉ liên hệ 3-3-3 Ariake, Koto-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-5530-7300
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Master's Program in Business Law
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(For details, please refer to the application guidelines. https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/graduate_school.html)
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 430,000 Yên
Các khoản chi phí khác 172,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 852,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For details, please refer to the application guidelines.
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/graduate_school.html

Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Application from outside of Japan (Only those who live outside of Japan and do not have a Japanese resident status are eligible.)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 20 tháng 7 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Term 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 7 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 8 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Term 2
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 26 tháng 10 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Term 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Doctoral Program in Business Law
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Không công khai
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Các điều khác(For details, please refer to the application guidelines. https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/graduate_school.html)
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 250,000 Yên
Tiền học phí / năm 430,000 Yên
Các khoản chi phí khác 141,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 821,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For examination of the Doctoral thesis, 20,000 yen is required in addition.
For details, please refer to the application guidelines.
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/graduate_school.html
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Doctoral program Term 1
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 27 tháng 7 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 8 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 29 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Doctoral program Term 3
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 18 tháng 1 năm 2024
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học, Phỏng vấn, Thi vấn đáp

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 04 tháng 08 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học