Shigakkan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Shigakkan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Shigakkan University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shigakkan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Wellness, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Aichi  / Tư lập

至学館大学 | Shigakkan University

Shigakkan University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường niên khóa 2021 Lệ phí thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người 35,000 Yên 200,000 Yên 510,000 Yên
   Chuyên ngành
   • Health Science
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường năm trước
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người
  • Nghiên cứu sinh đại học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường năm trước
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người
  • Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Đại học)
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số du học sinh của trường năm trước
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 0người
  • Khóa đào tạo học vị chuyên ngành
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học