Medicine | Tokyo Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medicine | Tokyo Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông ti...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medicine

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Medicine, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

東京医科大学 | Tokyo Medical University

  • Medicine

Medicine

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 160-8402
Địa chỉ liên hệ 6-1-1 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Graduate School Group, General Affairs Center
Điện thoại 03-3351-6141
Fax 03-3226-7030

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 01 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học