Prefectural University of Kumamoto(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Prefectural University of Kumamoto(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Prefectural University of Kumamoto

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Prefectural University of Kumamoto, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of Language and LiteraturehoặcGraduate school of Administrative StudieshoặcGraduate school of Environmental and Symbiotic Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kumamoto  / Công lập

熊本県立大学 | Prefectural University of Kumamoto

Prefectural University of Kumamoto Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 30,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Japanese Language and Literature, English Language and Literature
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 30,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Japanese Language and Literature, English Language and Literature
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 84,600 Yên 356,400 Yên
  • Nghiên cứu sinh đại học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 84,600 Yên 356,400 Yên
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 30,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Administrative Studies
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 30,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Administrative Studies
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 84,600 Yên 356,400 Yên
  • Nghiên cứu sinh đại học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 84,600 Yên 356,400 Yên
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 30,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Environmental and Symbiotic Sciences
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Lệ phí thi Tiền học phí / năm
   Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 30,000 Yên 535,800 Yên
   Chuyên ngành
   • Environmental and Symbiotic Sciences
  • Nghiên cứu sinh cao học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 84,600 Yên 356,400 Yên
  • Nghiên cứu sinh đại học
   Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm
   Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh 84,600 Yên 356,400 Yên

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học