Urban Environmental Sciences | Tokyo Metropolitan University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Urban Environmental Sciences | Tokyo Metropolitan University(Cao học) | JPSS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Urban Environmental Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Metropolitan University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of HumanitieshoặchoặcGraduate School of SciencehoặcSystem DesignhoặcUrban Environmental ScienceshoặcGraduate School of Human Health Scienceshoặc, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Công lập

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

Urban Environmental Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 192-0397
Địa chỉ liên hệ 1-1 Minami-osawa, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office, Department of Urban Science
Điện thoại 042-677-1111(代表) 内線4021
Fax 042-677-1223
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Geography, Civil and Environmental Engineering, Architecture and Building Engineering, Urban Science, Applied Chemistry, Tourism Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể photocopy)
Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Các điều khác(You must confirm the application guidelines.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 21người
Trong đó số du học sinh tư phí 20người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 520,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 802,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Summer Screening (Geography, Civil and Environmental Engineering, Urban Science, Tourism Science)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 23 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 7 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2014
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào nội dung thi
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Summer Screening (Applied Chemistry)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 7 năm 2014 ~ Ngày 25 tháng 7 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Winter Screening
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 12 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2015 ~ Ngày 6 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2015
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Geography, Civil and Environmental Engineering, Architecture and Building Engineering, Urban Science, Applied Chemistry, Tourism Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Các điều khác(You must confirm the application guidelines.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2014 46người
Trong đó số du học sinh tư phí 10người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 282,000 Yên
Tiền học phí / năm 520,800 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 802,800 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2014
Phân loại hồ sơ Autumn Selection (Applied Chemistry)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 7 năm 2014 ~ Ngày 25 tháng 7 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 10 năm 2014
Phân loại hồ sơ Autumn Selection (other than Applied Chemistry)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 23 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 7 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2014 ~ Ngày 7 tháng 8 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2014
Ghi chú về lịch thi Ngày thi sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành học
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành, Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Summer Screening (Applied Chemistry)
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 9 tháng 6 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 6 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 7 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 24 tháng 7 năm 2014 , Ngày 25 tháng 7 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Winter Screening
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 1 tháng 12 năm 2014
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2015 ~ Ngày 6 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 2 năm 2015
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn, Thi vấn đáp, Tiểu luận, Tùy theo chuyên ngành mà nội dung thi sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để hỏi chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học