สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ | Kyoto University of Advanced Science | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ | Kyoto University of Advanced Science | ข้อมูลการศึกษาต...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยKyoto University of Advanced Science JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นKyoto University of Advanced Science คณะEconomics and Business AdministrationหรือคณะHumanitiesหรือคณะสภาพแวดล้อมทางชีวภาพหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับKyoto University of Advanced Science กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย เกียวโต  / เอกชน

京都先端科学大学 | Kyoto University of Advanced Science

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม

สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 615-8577
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 18 Gotanda-cho, Yamanouchi, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admission Center
หมายเลขโทรศัพท์ 0771-29-2222
หมายเลขแฟกซ์ 0771-29-2269
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 8คน (ประจำปี 2021)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 7คน (ประจำปี 2021)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 14คน (ประจำปี 2022)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 14คน (ประจำปี 2022)
ค่าสมัคร เยน 35,000 (ประจำปี 2021)
ค่าแรกเข้า เยน 260,000 (ประจำปี 2021)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 102,000 (ประจำปี 2021)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 457,240 (ประจำปี 2021)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน สามารถ
หมายเหตุ The above amounts are planned amounts.
The amount for the 2023 academic year will be stipulated in the admissions criteria.
Prolonging of payments is not accepted.
สาขาวิชา Bioenvironmental Design, Biosience and Biotechnology
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร สิงหาคม ต้นเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ส่งทางไปรษณีย์ได้ (รวมต่างประเทศ)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2023 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (Schedule A)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 14, 2022
วันปิดรับสมัคร กันยายน 26, 2022
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 8, 2022
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 25, 2022
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ พฤศจิกายน 4, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) พฤศจิกายน 18, 2022(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2021 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Eligibility for Application
Applicants must at least get N2 in JLPT or 200 points at Japanese in EJU.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2023 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for International Students (Schedule B)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2023
วันปิดรับสมัคร มกราคม 16, 2023
วันสอบคัดเลือก มกราคม 28, 2023
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 15, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 28, 2023(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 9, 2023(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2021 เดือน6
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Eligibility for Application
Applicants must at least get N2 in JLPT or 200 points at Japanese in EJU.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2023 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร กำหนดการ C
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 15, 2023
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 27, 2023
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 7, 2023
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 15, 2023
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 22, 2023(ปิดรับสมัครครั้งที่ 1) มีนาคม 22, 2023(ปิดรับสมัครครั้งที่ 2)
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - สอบคัดเลือกเพื่ออ้างอิง สอบตั้งแต่ปี 2021 เดือน6
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Eligibility for Application
Applicants must at least get N2 in JLPT or 200 points at Japanese in EJU.

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 01, 2022

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา