Kyoto University of Foreign Studies | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Kyoto University of Foreign Studies | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Kyoto University of Foreign Studies

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKyoto University of Foreign Studies,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย เกียวโต  / เอกชน

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 50คน (ประจำปี 2024) 62คน (ประจำปี 2023) เยน 30,000 (ประจำปี 2023) เยน 230,000 (ประจำปี 2023) เยน 847,500 (ประจำปี 2023) 6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  สาขาวิชา
  • Department of Global Studies
  • Department of Global Tourism
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ 12คน (ประจำปี 2024) 31คน (ประจำปี 2023) เยน 30,000 (ประจำปี 2023) เยน 230,000 (ประจำปี 2023) เยน 795,000 (ประจำปี 2023) 6 Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
  สาขาวิชา
  • Department of Japanese Studies

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา