Tokyo Woman's Christian University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Tokyo Woman's Christian University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Tokyo Woman's Christian University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTokyo Woman's Christian University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

東京女子大学 | Tokyo Woman's Christian University

Tokyo Woman's Christian University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2022) 23คน (ประจำปี 2021) เยน 15,000 (ประจำปี 2021) เยน 200,000 (ประจำปี 2021) เยน 760,000 (ประจำปี 2021) 2-6-1 Zenpukuji, Suginami-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • English
  • Humanities
  • Global Social Sciences
  • Psychology and Communication
  • Mathematical Sciences

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา