Tokyo Kasei University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Tokyo Kasei University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Tokyo Kasei University

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับTokyo Kasei University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

東京家政大学 | Tokyo Kasei University

Tokyo Kasei University รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 260,000 (ประจำปี 2020) เยน 740,000 (ประจำปี 2020) 1-18-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Juvenile Education
  • Child Education
  • Food and Nutrition
  • Costume and Clothing
  • Environmental Science and Education
  • Art and Design
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 300,000 (ประจำปี 2020) เยน 720,000 (ประจำปี 2020) 1-18-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • English Communications
  • Psychology Counseling
  • Education and Welfare
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 300,000 (ประจำปี 2020) เยน 1,000,000 (ประจำปี 2020) 1-18-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Rehabilitation
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ เยน 35,000 (ประจำปี 2020) เยน 260,000 (ประจำปี 2020) เยน 740,000 (ประจำปี 2020) 1-18-1 Kaga, Itabashi-ku, Tokyo
  สาขาวิชา
  • Child Studies

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา